Институт технологий оздоровления Новое в медицине
Главная / Конструкторское бюро / Отзывы покупателей

Отзывы покупателей

Дочірнє підприємство "Клінічний санаторій Авангард" ЗАТ ЛОЗПУ "Укрпрофоздоровниця" (2013).

В ДП "Клінічний санаторій Авангард" ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" метод об'ємного пневмопресингу (пневмопресингтерапія - ППТ) використовується з 1999 року. Основними показаннями для призначення процедур ППТ (після огляду лікарем-фізіотерапевтом та за відсутності протипоказання) були:

1. Захворювання опорно-рухового апарату, лікувалось ППТ 715 чол., покращення - 709 (99,2%).

2. Захворювання серцево-судинної системи, лікувалось ППТ 2345 чол., покращення - 2338 (99,7%).

3. Реабілітація хворих з наслідками опіків (післяопікові поля, рубці), лікувалось 2536 чол., покращення - 2527 (99,6%).

4. Ускладнення цукрового діабету, лікувалось 70 чол., покращення - 70 (100%).

5. Стани та наслідки після операцій та хіміотерапії у онкохворих, лікувалось 22 чол., покращення - 21 (95,0%).

6. Ангіотрофоневрози (синдром Рейно), лікувалось 12 чол., покращення - 12 (100%).

Таким чином, в лікувально-діагностичному відділенні клінічного санаторію "Авангард" (м. Немирів Вінницької області) методом об'ємного пневмопресингу за допомогою апаратів серії "Біорегулятор" виробництва фірми ІТО "Нове у медицині" (м. Київ) закінчили лікування 5700 пацієнтів, з них 5686 (99,7%) - з покращенням. Жодного випадку погіршення стану пацієнта після лікування методом ППТ не було.

Обладнання фірми вирізняється стабільністю в роботі, збереженням параметрів впливу на організм при тривалій експлуатації, простотою в експлуатації та безпечністю, яка при правильному відборі пацієнтів досягається у всіх, без виключення, випадках.

Побажання авторам розробки даного обладнання подумати над моніторингом основних констант організму під час процедури з можливістю їх реєстрації, оцінки та миттєвої інформації персоналу про суттєві відхилення цих параметрів, з метою своєчасної корекції або припинення процедури.

А в цілому, вітаємо авторів розробки обладнання серії "Біорегулятор" та методик їх використання в лікуванні та реабілітації хворих з безсумнівним медико-технічним досягненням і бажаємо подальших творчих успіхів на обраному шляху.


Застосування об'ємного пневмопресингу в медичному центрі «Інтавіт» м. Луцьк.

Процедура безболісна, приємна, комфортна, екологічно чиста. Курс лікування 10-15 сеансів (амбулаторно). Під нашим спостереженням з VII.2000 р. по IX.2004 р. знаходилося 455 хворих (чоловіків 98, жінок 357) з різними захворюваннями.

Варикозне розширення вен, в т.ч. ускладнене трофічною виразкою: значне покращення у 32, покращення у 76, без змін у 20 пацієнтів.

Тромбофлебіт, в т.ч. з трофічною виразкою: покращення у 2 пацієнтів.

Облітеруючий ендартеріїт, облітеруючий атеросклероз: значне покращення у 2, покращення у 7 пацієнтів.

Діабетична ангіопатія: значне покращення у 6, покращення у 15, без змін у 3 пацієнтів.

Остеохондроз: значне покращення у 17, покращення у 38, без змін у 10 пацієнтів.

Наслідки травм: значне покращення у 4, покращення у 11 пацієнтів.

Артроз, артрити: значне покращення у 11, покращення у 19, без змін у 2 пацієнтів.

Целюліт: значне покращення у 7, покращення у 15, без змін у 8 пацієнтів.

Лімфостаз різної етіології: значне покращення у 10, покращення у 23, без змін у 1 пацієнтки.

Гіпертонічна хвороба, в т.ч. перенесений інсульт: значне покращення у 22, покращення у 46, без змін у 13 пацієнтів.

Міопія: покращення у 12 пацієнтів.

Захворювання ЦНС: значне покращення у 4, покращення у 14, без змін у 1 пацієнта.

Внутрішні хвороби: покращення у 15 пацієнтів.

Можна зробити висновок про позитивний вплив пневмовакуум-терапії, що дозволяє використовувати цей метод для профілактики і лікування різних захворювань.


Печерское районное медицинское объединение г. Киева.

Проведен курс лечения у 30 больных с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (распространенный остеохондроз позвоночника, артроз тазобедренных суставов, посттравматические контрактуры суставов нижних и верхних конечностей), органов дыхания (обструктивный бронхит, острые и хронические пневмонии) и облитерирующих заболеваний сосудов нижних конечностей. Улучшилось общее состояние больных, рентгенологические данные при пневмонии, данные реовазографии при облитерирующем атеросклерозе сосудов нижних конечностей, увеличился угол сгибания и разгибания коленных и локтевых суставов.


Узловая больница №1 Юго-западной железной дороги.

У больных с острыми пневмониями (16 человек) отмечалось уменьшение одышки через 7-8 часов, улучшение показателей гемодинамики, улучшение рентгенологической картины.

У больных с хроническими ангиопатиями (12 человек) через 8-10 сеансов отмечалось уменьшение болевого синдрома, улучшение показателей гемодинамики, уменьшалась отечность. Процесс выздоровления шел быстрее.


Киевский государственный институт усовершенствования врачей (с 1998 НМАПО им. Шупика).

За период с 19 по 25 октября 1995 года получен положительный клинический эффект при лечении 12 больных с лимфостазом и венозной недостаточностью нижних конечностей (8 женщин и 4 мужчины).


Специализированная медсанчасть №3 Ровенской АЭС.

В результате клинических испытаний, проведенных на 26 больных с лимфостазом различной этиологии, венной недостаточностью, атеросклеротическим эндартериитом, корешковым синдромом при пояснично-крестцовом радикулите получен положительный эффект лечения, проявившийся в уменьшении лимфостаза, болевого синдрома. Кроме того, отмечено улучшение общего состояния.


Киевская центральная бассейновая больница ("Водников", 1995).

Прибор может быть с успехом использован в лечебно-профилактических учреждениях для профилактики и лечения профзаболеваний. Имеет преимущества перед описанными в СНГ и за рубежом устройствами. Рекомендован для производства и широкого применения.


Киевский государственный центр спортивной медицины (1995).

Прибор "Биорегулятор" необходим для проведения реабилитационного лечения травматолого-ортопедических больных. Он может быть использован, прежде всего, с целью улучшения качества лечения и сокращения сроков нетрудоспособности, в частности, спортивной. Рекомендуем широкое внедрение прибора в практику здравоохранения.


Киевская областная психиатрическая больница №1 (Глеваха, 1995).

Прибор найдет широкое применение в лечении целого ряда соматических заболеваний, а также заболеваний головного и спинного мозга. С помощью аппарата можно регулировать кровообращение на уровне капилляров, т.е можно воссоздавать микроциркуляцию как всего организма, так и микроциркуляцию головного и спинного мозга, оказывая влияние на обмен веществ. А это очень важно для лечения практически всех болезней, и незаменимым этот аппарат является для послеоперационного периода и дальнейшей реабилитации больных.


Санаторий «Сосновый Бор» объединения «Полтавколхозздравница».

У нас внедрено лечение вакуум-прессингом по методу академика Таршинова. Мы имеем положительный результат при лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, заболеваний желез внутренней секреции, и особенно заболеваний сосудов нижних и верхних конечностей: так называемые облитерирующие эндартерииты, болезнь Рейно, диабетические ангиопатии. Особенно необходимо отметить, что больные остеохондрозом, прошедшие дополнительно к основному курсу, курс этим методом, дают очень хорошие отзывы.

В течение 5,5 месяцев у нас пролечилось около 80 больных. Значительные улучшения наступают у 85-90% больных. Практически 8-9% без перемен. Ухудшений практически нет. Непонятно пока положительное влияние метода при лечении сахарного диабета: очень хорошие результаты. Уровень сахара в крови снижается на 5-6 единиц от максимального уровня.


Санаторий-профилакторий «Текстильщик» Черниговской обл.

В 1996 г. оздоровлено 38 больных из числа ликвидаторов и лиц, пострадавших при аварии на ЧАЭС. «Биорегулятор» применялся для лечения больных по патологиям: сердечно-сосудистой системы, вегето-сосудистой дистонии церебральной формы, распространенного остеохондроза позвоночника, остеоартрозов, ревматоидных полиартритов, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, варикозного расширения вен, почечнокаменной и мочекаменной болезни. Во всех случаях после применения «Биорегулятора» отмечалось объективное улучшение состояния здоровья больных. Кроме того, отмечено увеличение эффективности лечебного процесса в случае дополнительного применения комплекса физиотерапевтических, в частности, водных процедур. При предварительной физиотерапевтической подготовке больных эффект от применения «Биорегулятора» проявлялся на 3-4 сутки.

Очень эффективным оказалось применение пневмопрессинга для лечения больных с варикозным расширением вен (запущенные формы – 4 человека). При лечении больного сахарным диабетом средней тяжести через 5 сеансов применения аппарата (в сочетании с другими физиопроцедурами) отмечено снижение показателей сахара в крови на 36%.


Киевская областная больница №2 по обслуживанию участников ликвидации аварии на ЧАЭС, воинов-интернационалистов и участников ВОВ.

За 3 месяца курс лечения пневмовакуумтерапией с применением "Биорегулятора" прошли 465 человек. Особо хорошие результаты были получены при лечении заболеваний нижних конечностей (полинейропатии различного происхождения, облитерирующего атеросклероза, варикозной болезни). При контрольных исследованиях РВГ н/к отмечается улучшение кровообращения во всех сегментах. Хорошие результаты наблюдаются при остеохондрозе позвоночника, при хронических нарушениях кровообращения в вертебробазиллярной области.


Украинский НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии (Харьков, 1998).

Клиническая апробация метода проведена на 63 больных, у 28 диагностирован вертеброгеный болевой синдром пояснично-крестцовой локализации. Из них у 9 - люмбаго, 12 страдали люмбоишиалгией с мышечно-тоническими проявлениями, 7 - люмбалгиями. Выраженный болевой синдром отмечался у 18, умеренно выраженный у 10 больных. Цервикалгия диагностирована у 23 человек, с выраженным болевым синдромом у 15 больных, а у 8 - с умеренно выраженным синдромом. Торакалгия диагностирована у 12 человек, с выраженным болевым синдромом у 7 больных, а у 5 - с умеренно выраженным болевым синдромом.

Наличие у больных остеохондроза с рефлекторным синдромом подтверждалось клиническими, рентгенологичесими, а также ЯМР-томографическими исследованиями.

Уже после первых процедур во всех случаях пневмопрессинг вызывал выраженный релаксирующий и анальгезирующий эффект, который сохранялся на протяжении 6-10 часов. С каждой последующей процедурой длительность анальгезирующего периода удлинялась и к концу лечения, в большинстве случаев, выраженность болевого синдрома стойко снижалась. Положительные электромиографические показатели совпали с клиническими данными.

Лицензия Creative Commons
© ИТО «Новое в медицине». Это произведение доступно по лицензии Creative Commons С указанием авторства-Некоммерческая 4.0 Всемирная.