БиорегуляторИТО «Новое в медицине»
Институт технологий оздоровления
Украина, г. Киев, 04053
Бехтеревский переулок, 14
(+38044) 484-45-10,
486-55-03
Медицинская техника
«Биорегулятор-004М»
«Био-1»
«Био-2»
Отзывы покупателей
Памятка пациента
Контакты
Скидки и акции
СМИ
Отзывы пациентов
Институт
Сотрудничество
Исследования
Библиотека
Вакансии
Объемный пневмопрессинг
Механизм действия
Показания


Досвід та перспективи застосування у медичній практиці технології об’ємного пневмопресингу

Л.О. Таршинова, Генеральний директор ІТО "Нове у медицині", Н.В. Медведовська, д.м.н., с.н.с. Науково-координаційного управління Апарату Президії НАМН України.

В Інституті технологій оздоровлення (ІТО) "Нове в медицині" доктором технічних наук, професором, академіком Європейської академії природничих наук Ігорем Вікторовичем Таршиновим запропонована унікальна лікувально-оздоровча технологія об’ємного пневмопресингу (або програмованої пневмовакуумкомпресії) на базі власної розробки – апаратного медичного комплексу "Біорегулятор".

Вперше метод пневматичного масажу за допомогою спеціального пристрою було застосовано у 1803 році у Великобританії для лікування облітеруючого ендартеріїту. Рівень розвитку техніки не сприяв широкому застосуванню методу в XIX ст. Аналіз наукових публікацій останнього десятиріччя свідчить про зростаючу зацікавленість медиків до методу пневмовакуумкомпресії.

Новітня вітчизняна медична технологія застосування цього методу, розроблена Генеральним конструктором ІТО Таршиновим І. В., обґрунтована і базується на досягненнях світової науки та можливостях сучасної медицини і техніки.

В основу розробки покладено знання про те, що організм людини є унікальною, здатною до саногенезу системою, що самоорганізується та саморегулюється, а також про виняткову роль капілярного кровообігу для відновлення морфологічного та фізіологічного стану усіх органів, тканин і клітин.

Дія на організм об’ємного пневмопресингу має інтегральний характер і сприяє саногенезу.

Робота медичного комплексу «Біорегулятор» базується на створенні об’ємного тиску в манжеті з герметично ізольованими відсіками на велику поверхню тіла людини. Вибір сили, тривалості, направлення пневматичної дії визначаються видом захворювання та станом пацієнта.

«Біорегулятор» - апарат системної дії на організм. Основною його функцією є вплив на крово- та лімфосистеми, примусове прискорення мікроциркуляторних процесів, а також дія на шкіряний покрив, підшкірну клітковину, м’язи, суглоби, сухожилля та внутрішні органи, що сприяє саногенезу. Важливою особливістю методу є активний пневмомасаж акупунктурних точок, розташованих у зоні манжети.

Вплив пневмопресингу на організм зумовлено складними фізіологічними процесами, в механізмі яких важливу роль відіграють нервові та гуморальні фактори. Прямий вплив на великі ділянки тіла, подразнення механорецепторів, активізація мікроциркуляторного крово- та лімфообігу формують нові функціональні зв’язки між нервовою системою та іншими фізіологічними системами, які нею регулюються.

Результати клініко-лабораторних досліджень показали, що програмований тиск повітряної хвилі на тканини організму викликає зміни електричного потенціалу клітин, виникнення п’єзоефекту, резонансного коливання стінок капілярів. При цьому відбувається прискорення віддачі еритроцитами кисню, прискорення окисно-відновних процесів за рахунок активізації аеробного шляху окислення глюкози, доокиснення продуктів її розщеплення. Ліквідується тканева і гемічна гіпоксія, покращується проникність біологічних мембран. Завершується розвиток запальних процесів, прискорюється регенерація. Відбувається розчинення мікротромбів, покращується насичення тканин киснем, рН крові стає лужним. Активізується лімфодренаж, підвищуються тонус і скоротливість стінок судин, проводиться активна дезінтоксикація організму, припиняється подразнення рецепторів, нормалізуються процеси нервової регуляції. Відмічається розслаблення прекапілярів, покращення мікроциркуляції крові та лімфи. Спостерігаються аналгетичний, гіпотензивний, седативний ефекти, нормалізується діяльність вегетативної нервової системи.

До гуморальних факторів, що беруть участь в регуляції кровообігу, відносяться симпатичні та парасимпатичні медіатори, метаболіти, місцеві гормони типу моноамінів (серотонін, гістамін), судиноактивні пептиди (плазмокіни), електроліти, гази крові та ін. Зміни концентрації цих факторів призводять до тих чи інших вазомоторних реакцій.

Розширюючи капілярне русло за допомогою примусового кровотоку ділянки тіла, що масується, з включенням у кровоток гуморальних факторів відбувається генералізація капілярного кровотоку, венозного та лімфатичного відтоку з тенденцією до стабілізації показників кардіогемодинаміки (артеріального тиску, пульсу тощо).

Якщо врахувати, що загальна площа поверхні капілярів лише м’язової системи дорослої людини складає близько 6300 м2, то можна уявити масивність отриманого посилення кровообігу у мікроциркуляторному руслі.

До основних механізмів патогенезу більшості захворювань належать порушення мікроциркуляції. Тому об’ємний пневмопресинг можна віднести до такого виду саногенетичного лікування як капіляротерапія, велике значення якої описано визначним лікарем і фізіологом ХХ сторіччя О.С. Залмановим у книзі «Тайная мудрость человеческого организма (глубинная медицина)».

Медичний комплекс «Біорегулятор» використовується для лікування та профілактики багатьох захворювань шляхом покращення мікроциркуляції крові та лімфи, обміну речовин та трофіки тканин, нормалізації гемодинамічних та реологічних властивостей крові.

Об’ємний пневмопрессинг сприяє розвитку колатерального кровообігу, посиленню регенерації клітин і тканин, збільшенню притоку крові до проблемних органів, активному виведенні шлаків із організму та ліквідації симптомів інтоксикації. При цьому покращуються енергетичні показники, пов’язані із біоелектропотенціалами, тепловими характеристиками, відновлюються інформаційні зв’язки в організмі, знімається або зменшується біль.

Медичний комплекс «Біорегулятор», захищений багатьма патентами, внесений до Державного реєстру медичної техніки України за № 213/95, яким дозволено серійне виробництво і використання у медичній практиці (Наказ МОЗ України від 22.12.95 № 237). Технологія об’ємного пневмопресингу включена до Реєстру галузевих нововведень (№ 109/15/01, вип. 14-15, 2001 рік).

Наукові дослідження та клінічні випробування приладу та розробленої на його основі технології лікування здійснювалися в Головному клінічному госпіталі Міністерства оборони України (м. Київ), в Головному військовому клінічному госпіталі ім. М.Н. Бурденка (м. Москва), в науково-дослідних інститутах Національної академії медичних наук України (Інститут хірургії і трансплантології ім. О.О. Шалімова – м. Київ, Інститут неврології і психіатрії – м. Харків, Інститут проблем ендокринної патології ім. В.Я. Данилевського – м. Харків) та МОЗ України (Національний інститут раку – м. Київ, Український НДІ медичної реабілітації та курортології – м. Одеса), в Національному медичному університеті ім. О.О. Богомольця, в Національній медичній академії післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика, в дитячому відділенні Київської психоневрологічної лікарні №1 ім. І.П. Павлова, за міжнародною програмою на Антарктичній станції «Академік Вернадський» Українського Антарктичного центру, в Державному олімпійському учбово-практичному центрі, на Олімпійських іграх в Солт Лейк Сіті, Афінах, Турині, Ванкувері, а також у багатьох клініках, медичних центрах та санаторно-курортних закладах України.

Проведеними науковими дослідженнями та клінічним досвідом доведено доцільність і високу ефективність застосування медичного комплексу «Біорегулятор» при багатьох патологіях:

Важливим досягненням ІТО «Нове в медицині» є створення апарату об’ємного пневматичного масажу для застосування у домашніх умовах «Біо-1», який являється модифікацією стаціонарного комплексу «Біорегулятор» і широко використовується для проведення фізіотерапевтичних процедур у тяжкохворих та людей з обмеженими можливостями.

Апарат забезпечує, в першу чергу, дію на кровоносну та лімфатичну системи кінцівок та хребта, покращує мікроциркуляцію рідини в організмі, що сприяє відновленню фізіологічної рівноваги, дезінтоксикації організму, запобіганню пролежень.

Апарат «Біо-1» внесено до Державного реєстру медичних виробів, що дозволені до застосування у медичній практиці в Україні (Реєстраційне посвідчення № 8580/2009).

Треба мати на увазі, що лікування методом об’ємного пневмопресингу протипоказане при:

Результати теоретичних і практичних напрацювань ІТО «Нове в медицині» за 20-тирічний період успішної діяльності захищені 51 патентом на винаходи, висвітлені у 146 наукових публікаціях, багатьох методичних рекомендаціях та інформаційних листах, затверджених МОЗ України, представлені у виступах на численних наукових форумах.

Більшість наукових розробок ІТО не мають аналогів у світі. Це підтверджують численні вітчизняні та міжнародні нагороди, зокрема: єдина в області медицини України Золота медаль Всесвітньої організації інтелектуальної власності, Орден Миколи Пирогова Європейської академії природничих наук, Орден «Доброта спасёт мир» Міжнародної організації інвалідів, членами якої є 16 держав близького та далекого зарубіжжя, «Орден честі», одержаний за лікування ліквідаторів аварії на ЧАЕС, медаль «Лідер галузі», присуджена за результатами ранжування у 2012 році підприємств за даними офіційної статистики, та багато інших.

У 2012 році за розробку медичного комплексу «Біорегулятор» та його модифікацій Міжнародний Сократівський комітет нагородив Генерального конструктора ІТО Таршинова І.В. Європейським Орденом «Ім’я в науці» та вніс його ім’я до Всесвітнього реєстру видатних вчених.

Таким чином, технологія об’ємного пневмопресингу є високоефективним, не медикаментозним, неінвазивним, безболісним, комфортним та екологічно чистим лікувально-профілактичним методом, що дозволяє вирішувати багато проблем пацієнтів.

© ИТО «Новое в медицине», 1999-2015. Все права защищены, при цитировании ссылка на источник обязательна.